60 Jarig Jubileum

Een terugblik op het jubileum

Beste sportvrienden,

Nadat afgelopen seizoen in mei de allerlaatste activiteiten op het sportpark plaats vonden is het in de tussenliggende maanden voor aanvang van het nieuwe seizoen niet een periode van uitrusten geweest. Ondanks de vakantieperiode heeft deze bijna geheel in het teken gestaan van het naderend 60-jarig bestaan. Van juni tot en met augustus is het een zeer drukke periode geweest voor een zeer kleine groep mensen. Om het jubileum in goede banen te leiden is er veelvuldig contact geweest met leden, sponsors en diverse ondernemers. Want voor het organiseren van een jubileum, daar komt toch heel wat bij kijken. Allereerst wordt in grote lijnen bepaald wat er wordt georganiseerd. Na deze eerste stap komt vervolgens het invullen hiervan. En als uitgangspunt moet het tevens financieël haalbaar zijn. Dat dit een niet eenvoudige taak is moge duidelijk zijn.

Zo’n klein jaar geleden in november is een kleine groep hiermee gestart. Bij aanvang heb je het gevoel “het is nog zo ver weg, tijd zat” dat komt wel goed. Maar voor je het weet is het zomer. Nu hebben we daar in Nederland niet zoveel van mee gekregen dus dat kwam goed uit. De tijd dat het toch slecht weer was kon dan ook goed benut worden. Potentiële sponsors werden er benaderd met het verzoek om een bijdrage te leveren. Logo’s werden op de computer aangepast voor de jubileumuitgave. Uitnodigingen, affiches, programma’s werden opgesteld, afgedrukt en verspreid. Verspreiden naar wie? Ook al zo’n tijdrovend probleem, wie waren er ook alweer lid geweest en waar wonen die nu? De hulp werd ingeschakeld van oa. oud gedienden, in de kabelkrant werden oproepen geplaatst, om toch maar zoveel mogelijk oud-leden te informeren over het aanstaande 60-jarig jubileum. Dat dit niet vlekkeloos verliep bleek op het eind. In allereil werden de vergetenen alsnog aangeschreven. Op papier stond eind juni zowat alles klaar. Maar in de tijd erna kwam ook nog de bouwvakvakantie. Sponsors die benaderd diende te worden waren op vakantie of hadden ook al zo’n 20 wagenbouwers langs gehad. Het tijdstip waarop vooraf de activiteiten van het 60-jarig waren afgestemd waren achteraf gezien niet erg gelukkig. Zo hadden we te maken met het 75-jarig jubileum van RKSV Heeze, het 60-jarig jubileum van de muziekvereniging Sterksel en de jaarlijks terugkerende Brabantse Dag. Voor al deze evenementen worden in deze regio dezelfde ondernemers benaderd. Dat deze niet altijd royaal de beurs trekken kan ik me goed voorstellen. Het blijft namelijk vissen in dezelfde vijver, en met veel vissers aan de kant is het vooruitzicht op een grote vangst aanzienlijk kleiner. Wat dat betreft waren we dus ongelukkig. Maar zoals het spreekwoord zegt: “vele kleintjes maken ook een grote”,gold ook zeker voor ons.
Dat het uiteindelijk een financieel haalbaar jubileum is geworden is mede te danken aan de sponsoren, het weer, maar ook aan al die vrijwilligers die zich belangeloos hebben ingezet. Met zijn allen kunnen we dan ook terugkijken op een geslaagd jubileum. Want ook hier zegt het spreekwoord: “je krijgt wat je verdiend”, en wat betreft het weer heeft het zonnetje zich tijdens de activiteiten van zijn goede kant laten zien.
Hierbij wil ik dan ook alle sponsors nogmaals hartelijk bedanken voor hun steun en bijdrage. Verder wil ik een ieder bedanken die zich heeft ingezet voor het jubileum. Want ondanks de tijddruk op het einde kunnen we trots zijn op het eindresultaat. Tevens vernoemenswaardig is de manier waarop we met het sportpark zijn bezig geweest. Deze zag er weer picobello uit voor aanvang van het jubileum. Het deed me dan ook zeer veel deugd om zoveel vrijwilligers bezig te zien bij het onderhouden van het sportpark. Hier is het waar we met z’n allen zoveel plezier beleven tijdens en na de wedstrijden/trainingen en die een belangrijke plaats inneemt binnen Sterksel voor alweer 60 jaar.

Een ieder bedankt,

René Coffa